top of page

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VAŠE DATA JSOU U MĚ V BEZPEČÍ

Správce: Mgr. Pavla Kavinová

 IČO: 76479129

Můj kontakt

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat
na e-mailové adrese: kavinova.p@gmail.com

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu,
  a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti
  či uděleného souhlasu,

 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

a) Marketing

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
Na základě vašeho souhlasu vám budu zasílat novinky a hodnotné informace. Dělám tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládám, že vás novinky z mého oboru zajímají
a to po dobu 1 roku od udělení.

b) Přímý marketing skrze FB Messenger

Pokud kontaktujete moji FB stránku skrze Messenger, požádám vás o souhlas
se zasíláním zpráv s tématikou zdraví, krásy a podnikání v MLM. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budu zasílat tyto zprávy po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráv se můžete kdykoliv odhlásit, a to když na libovolnou zprávu odepíšete slovo "stop" a další zprávy vám na Messenger ode mě chodit již nebudou.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním, jako kdyby byli moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím
e-mailu: kavinova.p@gmail.com

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením
  z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

 • Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články o produktech a službách vám zasílám, pokud jste můj zákazník, nebo spolupracovník na základě vašeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete odpovědí na libovolný můj email.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 5. 2018.

bottom of page