top of page

Začátek

V sobotu 14. ledna jsme se v Plzni v Klubu Donna sešly na první letošní dámské odpolední posezení.

Téma setkání bylo ZAČÁTEK.Myslím, že téma příznačné začátku roku, ale také tomu, že mnoho z nás žen vnímá

a cítí, že je třeba udělat ve svém životě změnu, utřídit si a podpořit své myšlenky, rozhodnutí i plány.
Do popředí naší mysli se derou nové vize a sny.


Hostem našeho dámského odpoledne byla skvělá koučka Tereza Juppová. Její část povídání byla věnovaná tomu, že je někdy potřeba se ponořit hluboko, abychom se mohly znovuzrodit.


Druhou část jsem věnovala nastavení naší mysli, růstovému myšlení a uvědomění si vlastních potřeb.


K tomu, abychom si vytvořily kvalitní mapu svých snů a vizí je potřeba si uvědomit cíl. Následně si vytýčit čas a potom cestu k cíli rozdělit na jednotlivé kroky, tak aby náš cíl byla naše cesta. Na cestě ke svému cíli, tak budeme mít potěšení z jednotlivých kroků a pokroků a uvidíme, jak se nám daří.


Děkuji, vám všem ženám, které jste se našeho setkání zúčastnily. Protože takto se můžeme vzájemně inspirovat a obohacovat.Mgr. Pavla Kavinová

#lektorkaPK

ambasadorka Klubu Donna

bottom of page