top of page

Začátek

V sobotu 14. ledna jsme se v Plzni v Klubu Donna sešly na první letošní dámské odpolední posezení.

Téma setkání bylo ZAČÁTEK.Myslím, že téma příznačné začátku roku, ale také tomu, že mnoho z nás žen vnímá

a cítí, že je třeba udělat ve svém životě změnu, utřídit si a podpořit své myšlenky, rozhodnutí i plány.
Do popředí naší mysli se derou nové vize a sny.