top of page

Velikonoční výklad karet

Milé Donny,

nejprve Vám chci popřát krásné VELIKONOCE.
V tento sváteční den jsem pro vás vyložila karty, které nyní hovoří o nějakém Vašem cíli.

Nebývá to snadné interpretovat, neboť někdy zdánlivě takto rozložené karty nedávají logicky smysl.

A jde o to, že je to jak cíl, tak i možný výchozí bod. Ale pokud si uvědomíme, že jsou Velikonoce, kdy je obecně opravdu velice vhodný čas pro cokoliv nového, pak se zde tedy najít i ta logika.

Karty mluví o tom, že to co děláte, děláte správně, že jste na správné cestě. A můžete se těšit na správný a úspěšný konec. Kdy věci budou úplné, kompletní a zdařilé.


Jde o to , že pokud si neuvědomujete jednotu všeho - světa, bude to pro vás cíl.

Pokud prostřednictvím té celistvosti už chcete nalézt své místo, pak je to pro vás výchozí bod.

No - jak jsem psala, složitě to zní.


Ale nebojte se ženy, bude o Vašich možnostech, které bude možno uchopit.


A když se podíváme na radu, kterou by v tomto období karty pro Vás měly, pak ale je to o tom přijmout sama sebe.

Je to obecná rada, já vím, a je i nejhůře chápána, ale i přesto si jsem jista, že budete vědět, co Vám tím karty chtějí říci a „osud“ naznačit.


Bude třeba si tento týden uvědomit, že člověk chce mít často něco jiného, než co mu bylo dáno, a jak často by chtěl jiný mít to, nač Vy si stěžujete .

A právě v tomto hledat onu hlubokou pravdu. A nápovědu, jak tu svoji celistvost nalézt.


Očekávejte, že v tomto období přijdou i tendence, kdy budete vzdorovat okolnímu tlaku a to až do zdárného konce. Přijdou nejasné potíže, problémy se mohou protahovat.


A budete mít na sebe zcela přehnané nároky, které budou zdrojem potíží. A tak je dobré zaujmout praktický postoj a brát to jako výzvu a možný počátek!

A opět se budu opakovat – najít sama sebe!

Je také zapotřebí srovnat tento týden krok s tím, co se bude dít. Aby přišel právě soulad s okolím děním.

A Donny, bude za potřebí pokory.


Krásné Velikonoce

s láskou a úctou

Vaše čaroda

Ilibottom of page