top of page

Výklad karet 24.-30.1.2022

Milé Donny,


pokud budeme chtít tento týden nějak specifikovat, pak by se dalo jedním slovem říci, že se budeme „zaplétat“ a to dost a do všeho.


Očekávejte odklon od nějakého původního cíle a to, že se budete zabývat malichernostmi. Kdy budete mít zcela jistě sklony k přehánění. Přijdou kolísavé výkony a nejisté vystupování.

A vy se dostanete do situace, kdy budete hledat životní cíl.A při tom hledání bude dosti důležité to, a v tom duchu je i rada karet, abyste se ženy zamyslely nad pořadím životních hodnot. Protože si jimi asi podle kartiček nebudete tou dobou zcela jisté. Půjde hlavně o to najít sama sebe a přiznat si i vlastní chybu.


Zde stojí za zmínku jedna věc, kdy musím upozornit na to, že přijdou situace, kdy budete chtít vyřešit spoustu věcí a nejlépe najednou, protože se Vám budou zdát všechny stejně důležité.

Ale v tom je právě varování, protože nelze být prostě u všeho!

Karty také upozorňují na to , že přijdou sklony i k tomu, jednat a bojovat za své cíle odhodlaně až bojovně, a rada je právě taková, že máte jednat takových situacích vždy spíše trpělivě a někdy zmůže daleko více dobré a vlídné slovo!


Při pohledu na hmotné věci v tomto týdnu, pak pozor na nedobrý odhad, na nedůvěru, na zbytečné nepřátelství na pracovišti. A i na vaše výbušné jednání. Pozor na to , bylo by to na škodu.


A pokud možno moc finančně neriskujte, neboť by Vám hrozila sice jen drobná, ale pořád ztráta a to vlastní vinou.


Když se zaměříme na vztahy, tak se tu objevuje hašteřivost, bojovnost, nenálada. Absolutní ztráta chuti komunikovat na toto téma.


Krásný den

Ili

bottom of page