top of page

Výklad karet 22.-28.7.2019

Opět Vás Vítám v novém týdnu.


Dnes pro vás mám výklad (možná spíše úvahu či poselství), který se bude hodně lišit od těch předchozích.

Protože tu sedím na výkladem z tarotových karet a nic. Karty prostě nemluví. Nebo mluví, ale já to neslyším, nevidím.


Ale děje se úplně něco jiného. Stále se ke mně obrací Bohyně.

K mému úžasu ne „TA MOJE“ . Většinou se vždy obracím a jsem spojena s Isis.

Ale tentokrát je tu Bohyně vod, oceánů, jezer, jezírek ,řek i potůčků.


Přišla za mnou keltská Bohyně Coventina.


Snad proto, že je léto? Chodíme k řekám a rybníkům, jezdíme k moři? Nebo snad proto, že zrovna prší?

Nevím, ale cítím, že mi chce něco říct. A tím pádem to není jen pro mé uši a oči, ale pro vás všechny.

Myslím si, že nám chce říci pro tuto dobu asi něco úplně jiného.

Je třeba si uvědomit, že i naše tělo tvoří převážně voda, a proto je možná dobré myslet na očistu.

A Coventina může být hodně dobrým společníkem a hlavně pomocníkem při očistě tělesných schránek.


Myslím, že nám může chtít připomenout, že očista také znamená čistě neboli pozitivně myslet a mluvit, protože to posilňuje naše těla a životy.


Máme se jistě hlavně zamyslet nad výše uvedenými tématy, která mají asi pro každého z nás v tuto chvilku jiný význam.

Někdo bude hned myslet na božskou dovolenou, jiný bude myslet na to, kolik vody má jeho studna, někdo možná půjde zrovna na ryby.

Někdo se zamyslí i nad tím svým slovníkem.


Vnímám to jako snahu o pomoc, možná jsme jen ignorovali signály a naše těla a mysl je plná škodlivých látek a negativních emocí.


A ano, v poslední době ke mně do pracovny