top of page

Výklad karet 15.-21.11.2021

Milé Donny, krásný den.


V tomto týdnu bude ve hře určitá odlišnost.


Půjde o vaše vnímání jedince a společnosti. O hledání individuality.

Nejspíše si budete potřebovat ujasnit a uvědomit si sounáležitost s nějakou skupinou.Ujasnit si, jaké výhody anebo závazky z toho plynou.

Bude to rozhodně období o umění vyjít s druhými, umění brát a dávat.

Období, kdy je vše v rovnováze. Nebo by tak mělo být.


Ale, ono to tak lehké zase nebude a vy se musíte v této době

zamyslet se nad tím, zda poměřujete stejným metrem sebe i druhé.

A uvědomte si i to , že Vaše obavy z druhých jsou zbytečné. Nemusíte kolem sebe stavět ochranou zeď.

Problém je ve vás, ve vašem strachu otevřít se okolí.

A proto karty radí a to velmi jednoznačně: Buďte trochu více otevřenější.


Můžete očekávat , že to pro vás může být něco i jako zkouška. Protože můžete opravdu být v prostředí, na které nejste zvyknutí. Můžete to brát, že jste ponecháni osudu a bude nutné rozhodnout se zodpovědně sami o sobě.


Půjde i o to, že v tomto období by bylo dobré uvědomit si, že na světě nejste sami, že si klidně můžete požádat o pomocnou ruku, máte si uvědomit, že máte přátele a naopak i pomocnou ruku nabídnout, tím právě bude rovnováha a nebude konflikt mezi egem a potřebami druhých.


To se projeví následně i v pracovní oblasti spojené s touto dobou, kdy budete mít možnost prosadit se uvnitř nějaké skupiny, kdy někdy pozor, může to sebou přinést závist a pomluvy až nepřátelství. Ale i tak je dobré prosadit se, ale dbát na to , aby to nebylo na úkor druhých.


Někdy je to dobré brát i jako období, kdy si máte uvědomit, že je někdy dobré se více přimknout ke kolektivu a nestranit se.


V oblasti citové by se tento týden mohl nést v duchu určitého osamostatnění se, může a nemusí být vaše, ale může jí to některého člena rodiny.

Můžete očekávat i drobnější konflikty, které by z toho plynuly, ale rozhodně by nebyly vážné. Leč ale nepříjemné.


S tímto obdobím se pojí bohužel konfliktnost ve všech vztahových záležitostech , kdy se zdají být dlouhodobé, ale opravdu jsou dočasné a vždy dojde k jejich vyřešení.


Ale většinou až tehdy, kdy jedna strana projeví větší míru tolerance.


Krásný den

Vaše čaroda Ili

www.kartarka-ili.cz


bottom of page