top of page

Výklad karet 11.-17.10.2021

Milé Donny,

tentokrát sice trochu s opožděním, ale přece.


Tento týden pro Vás bude o vzniku něčeho nového.


Půjde o přeměnu energie v myšlenku a přeměnou myšlenky do hmoty může vzniknout dílo.

Spojením mezi světy se dá a je dána tvořivost. A to znamená souhru na mentální, duchovní i hmotné úrovni. A to je to, co můžete v tuto dobu očekávat.


Je to doba, kdy dochází k vytváření nových hodnot, je to o zdaru ve všem, kde budete uplatňovat jen své myšlenky a bude to vycházet z upřímné snahy.A vše co uděláte, dílo, které touto dobou vznikne, bude mít trvalejší hodnotu a to tím větší, o co více bylo konáno vědomě a s chutí! Zní to jako fráze, já vím, ale je to tak!


A tak se máte zamyslet nad tím, zda máte radost ze života a z práce? A co vlastně tvoříte?

Protože je tu v tomto směru i varování- kdy to, co vytvoříte, půjde vaším životem dlouho.


A jako radu, to bych formulovala asi takto. Vše, co má hodnotu, bylo zhotoveno přesně a dokonale.


Myslete i na to, že bude záležet na tom, zda výsledky budou odpovídat očekávání či nikoliv.

A pokud v této době nebudou výsledky odpovídat vaší snaze , pak je ale velmi dobré si uvědomit, že výsledky, které se objevily dnes, mohly být ovlivněny takovými činy, které byly vykonávány Vámi před klidně mnoha lety.

A tak se máte zamyslet nad tím, co vlastně děláte a proč to děláte? A zda to máte vůbec za potřebí?

Ale tak či tak, musíte být zodpovědné za své činy. A snažit se, i když to třeba hned není tak, jak jste si původně vysnily.


Pokud se budeme na tuto dobu .dívat jen po hmotné stránce, pak je tu možné dosažení svého. Mnohdy po velmi dlouhém úsilí. Většinou je to ale o tom, že je vhodná situace pro své plány a není dobré váhat s rozhodnutím.


V investicích a finančních věcech je to velmi příznivé období.


Když se na tento týden podíváme jen z citové oblasti, pak je to o důsledcích. Kdy člověk vždy sklidí co zasel.

Ale je to obecně ve vztazích velmi neutrální karta. Která hovoří o všem a o ničem. A to vše ve smyslu výše uvedeném. Jak si člověk ustele, tak si také lehne!


Ale pokud jdete společně za nějakým cílem, máte společný plán, společnou cestu, touhu po něčem, pak je to velmi příznivé období.


Krásný den

vaše čaroda Ili


bottom of page