top of page

Výklad karet 11.-17.1.2021


Milé Donny,

zdravím Vás.


Karty tento týden hovoří o nějakém Vašem cíli .


Takto rozložené karty nebývá snadné interpretovat, neboť někdy zdánlivě vlastně nedávají logicky smysl.

A jde o to, že je to jak cíl, tak i možný výchozí bod.


Pro vás je to ale pozitivní doba, protože máte, jak se říká, svět na dlani a můžete toho využít.

Plníte si sen a máte před sebou zároveň nové a jiné možnosti.


Tím, že se Vám tento týden odkryje nějaká nová možnost, tím se vám nabízí i úspěch a nakonec i odměna.


Může to ve vás chvilkami vyvolávat pocit netrpělivosti a i strachu z toho, co přijde nového.

Ale není to zapotřebí, protože to, co se nabízí, je sice jiné, ale pro vás nějakým způsobem lepší.

Má vás to někam posunout.


Někdy tuto dobu může provázet i situace, kdy jste již dosáhly ženy svého cíle a je třeba vše zakončit, završit, uzavřít, abyste mohly začít s něčím novým.


Ale je ve vás pocit krásného poznání, jste plné zážitků a dokážete se radovat z nové příležitosti.


Tento pocit radosti z nového vás bude provázet celým týdnem.


Karty mluví prostě o tom, že to co děláte, děláte správně, že jste na správné cestě. A můžete se těšit na správný a úspěšný konec. Kdy věci budou úplné, kompletní a zdařilé.


A nebojte se, bude to o Vašich možnostech, které bude možno uchopit.


Nakonec je tu pro taková rada nebo možná doporučení k zamyšlení se, kdy je třeba si ženy uvědomit, že člověk chce mít často něco jiného, než co mu bylo dáno nebo dopřáno.


A jak často by chtěl jiný mít to, nač Vy si stěžujete. A v tom hledat právě onu hlubokou pravdu. A nápovědu, jak tu svoji celistvost nalézt .


A někdy na člověka dolehne i pocit, že pro sebe musí dělat více, a tak nejspíše budete mít na sebe zcela přehnané nároky, které by mohly být ale zdrojem potíží.

A to není potřeba, toto je pozitivní doba na změny, které vás posunou dále.

A tak je dobré zaujmout praktický postoj a brát to jako výzvu a možný počátek!


Krásný den

Vaše čaroda

Ili


www.kartarka-ili.cz


bottom of page