top of page

Umíte vědomě relaxovat?

Cítíte se poslední dobou více unavené, vyčerpané, špatně spíte, nebo se nedokážete dobře soustředit na běžné činnosti a nic vás nebaví? Není divu, už rok na nás působí plíživý stres z nejistoty.


Každý z nás si ukládá stres do jiné části těla. Někdo do obličejových svalů, jiný do zádových, někdo do svalů podél krční páteře, jiný do břicha atd. Proto je dobré se věnovat vědomému uvolňování celého těla a při takové relaxaci si uvědomit, které oblasti našeho těla trpí přílišným napětím a potřebujeme jim proto věnovat zvýšenou pozornost.


Při takovém uvědomování si svého těla, např. na lekcích jógy, můžeme většinou přijít také na to, co nám bolesti a nepříjemné změny v těle způsobuje a můžeme tak díky tomu změnit způsob našeho chování či držení těla (např. můžeme změnit způsob jakým sedíme u stolu). Při jógových relaxačních cvičeních můžeme objevit své “krunýře” a postupně je uvolnit a znovu tak dosáhnout volnosti, pohody a života bez bolestí: jak tělesně, tak po duševní stránce.

Z hlediska povahy mohou být spouštěcí faktory stresu somatického charakteru (tj. vztahující se k tělu) nebo psychosociálního (duševního) charakteru. Somatická stresová reakce organismu bývá snadněji a rychleji kompenzována než reakce vyvolaná psychickými faktory. Když se dostaneme do stresu, dojde v těle k explozi energie a do krevního oběhu se vhrnou tisíce hormonálních poslů, aby doručili zprávu o poplachu a vyburcovali tělo k akci (k boji nebo k útěku). Tělo a mysl se okamžitě připraví a jsou v plné pohotovosti. Podvěsek mozkový (hypotalamus) uvolní do těla chemické látky zvané endorfiny, které působí jako přirozené likvidátory bolesti. Otupují vnímání bolesti a duševního zmatku a potlačí tak faktory, které by nám jinak bránily vydat ze sebe maximum. Následně se uvolňuje adrenalin, kortizol a thyroxin. Tyto chemické látky se nazývají hormony a mají vliv na celou řadu našich tělesných funkcí, a aniž bych zabíhala do příliš velkých anatomických a biochemických podrobností, je zřejmé, že tělo má k dispozici okamžitě účinné mechanismy nutné k přežití. Což je skvělé, ale problém je, když ve stresujících podmínkách setrváváme delší dobu a náš hormonální systém je ve stavu bojové pohotovosti dlouhodobě.

Je důležité také vědět, že lidský organismus má kromě nervové soustavy, kterou dokáže ovládat vůlí, také autonomní nervový systém, který funguje instinktivně a skládá se ze dvou částí:


SYMPATIKUS – který odpovídá za tzv. únikové reakce jako je BOJ nebo ÚTĚK,

PAPASYMPATIKUS – který má na starosti následné uvolnění.

Oba tyto systémy byly po staletí prakticky v rovnováze, ale dnešní dlouhodobý psychický stres vede k tomu, že sympatikus aktivizujeme velmi často a hlavní problém spočívá v tom, že po něm nepřichází uvolnění. A tak se stává, že je stále v pohotovosti a vyčerpává naše tělo a způsobuje nám problémy a nemoci: počínaje zvyšováním krevního tlaku a tepu, zmenšováním průsvitu cév, snižováním citlivosti vůči inzulínu až po duševní poruchy a nemoci.

Na terapeutických jógových lekcích zaměřených na relaxaci kladu důraz nejprve na důkladné uvolnění celého organismu, protože je důležité nejdříve uvolnit napětí, které je uloženo ve svalových oblastech, na úrovni těla. Při těchto cvičeních však nejde o dosažení výkonu, ale jeho blahodárný účinek je ve spočinutí ve stavu uvolnění. Jednotlivé pozice mají svůj specifický vliv nejen na tělo, ale také na nervový vegetativní systém. Nejde tudíž jen o cvičení ve smyslu nějakého pohybu tělem a protahování či o posilování, ale o vědomé uvolnění. Uvolnění a relaxace v podstatě není možná, pokud se o své tělo dobře nestaráme. To že se na chvilku posadíme nebo si zdřímneme ještě neznamená, že jsme se zbavili nahromaděného napětí. Proto je potřeba svému tělu říkat, že už je v bezpečí a může se uvolnit. Jinak přesto, že své tělo zastavíme, posadíme nebo položíme, naše mysl bude nadále setrvávat v pohotovostním stavu a vysílat zbytku těla signály, které mu nedovolí se uvolnit.

Právě nyní máte možnost naučit se různé techniky pro uvolnění svého těla a mysli na mém novém kurzu dýchacích technik, který začíná v neděli 31. 1. 2021 formou pěti živých webinářů. Naučím vás na něm správnému dýchání, protože nevědomě často dýcháme automaticky a mělce, a to zapříčiňuje mimo jiné nedostatečný přísun kyslíku. Povrchní dýchání také znamená, že nevyužíváme plnou kapacitu plic. To je příčinou usazování špatných plynů v nevyužívaných částech plic. A tak se kapacita našich plic postupně zmenšuje. Při nedostatečném dýchání tělo trpí zdravotními i psychickými problémy a také pocity nedostatku štěstí a spokojenosti souvisí velkou měrou s nedostatečným dýcháním.Proto se pojďte společně se mnou naučit plnému dechu, který vám může pomoci jak na fyzické, tak mentální úrovni. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete hýbat, alespoň správně dýchejte!

bottom of page