top of page

Srdeční čakra

Aktualizováno: 19. 8. 2019

Srdeční čakru mám nejraději. Je takovým transformátorem a je spojena se zelenou barvou. Proto v přírodě nalézáme tolik klidu a pobyt v ní je skvělým lékem na všechna lidská trápení. Ne nadarmo se říká, že zelená uklidňuje.


První tři čakry pod srdcem jsou centra emoční, souvisí s pocitem bezpečí, se vztahy, sexem a mocí, kdežto horní tři čakry nad srdcem jsou centra energií duchovních. V srdeční čakře, která je průsečíkem mezi nebem a zemí, je vyhodnocována jak naše vyspělost emoční, tak duchovní. Otevřená srdeční čakra nám dovoluje, aby dávání a přijímání bylo v harmonii. Uvědomujeme si nejen celek, ale i detaily. Kdo dokáže řešit problémy více srdcem méně hlavou, najde vždy to nejlepší řešení.


V srdeční čakře prožíváme na jedné straně obohacující a obšťastňující pocity, na druhé straně můžeme právě v této čakře velice snadno ztratit rovnováhu. Při nedokonale pročištěné mysli a zkaleném vědomí tu vznikají bludné myšlenky a pocity, fixní ideje a komplexy, které člověka narušují fyzicky i psychicky. V hlubinách srdce vystupuje totiž mnoho nezpracovaných zkušeností a můžeme doslova cítit, jak nás z toho, co jsme prožili, bolí srdce.  Duševní rány se hojí mnohem hůře než rány tělesné.


Pokud srdce uzavřeme z obavy před novými ranami, uzavřeme průchod citům, a tím ztrácíme příležitost prožité zpracovat. V takovém případě hrozí, že se z člověka uzavřeného lásce stane škarohlíd, mrzout a nepřející člověk, který marně najde novou lásku, přátele a radost ze života.

Proto je důležité umět odpustit a srdce znovu otevřít. Spolu se srdeční čakrou je potřeba rozvíjet i naši čakru třetího oka a mysl, která k analýze pocitů, které nám při této práci na sobě vyvstanou, poskytne nástroje jako jsou intelekt a schopnost rozlišovat. Nehodnoťme však tvrdě, s výčitkami, nýbrž s laskavým pochopením a léčivým vhledem.


V srdeční čakře prožíváme sice radost a blaženost, avšak chybí tu pravda a vědomí. Tušíme tu sice vnitřní pravdu a krásu, avšak nedovedeme si tento stav udržet natrvalo.

Velký problém, s nímž se setkáváme zejména v této čakře je připoutanost (konzumní styl života, potřeba vlastnit lidi, věci, hromadit). Cítíme se k někomu vázáni, i když nás často onen vztah neuspokojuje. Proto si například tolik lidí pořizuje psy.


Pocity sounáležitosti vyvěrají z přírody a přirozenosti a jsou důležité pro udržení sociálního řádu. Připoutanost je po egu druhou největší překážkou pro život v rovnováze.


Jak poznat, jsou-li city výrazem připoutanosti, anebo opravdové lásky? Na to je jednoduchý test:

 • Láska přináší radost, nikoliv smutek.

 • Láska projevuje pochopení a nerozněcuje hádky.

 • Láska poskytuje péči a nepožaduje za to nic náhradou.

 • Láska dává svobodu a není v ní žárlivost.

 • Lpění je druh připoutanosti, stejně jako zášť a pomstychtivost.

Nejdůležitější a nejkrásnější vlastnost srdečního centra je tzv. BHAKTI. Bhakti je láska a oddanost. Láska a oddanost se projevují porozuměním, soucitem a ochotou pomoci, schopností odpouštět. Kdyby všichni lidé uskutečnili tuto vlastnost, nebylo by více bojů a válek. V současné době jsme tomu bohužel na hony vzdáleni. Kéž bychom dovedli nastolit harmonii, lásku a ohleduplnost alespoň ve své rodině. První stupeň sebeuvědomění znamená uvědomit si vlastní já v každé živé bytosti. Kdo k tomuto uvědomění dospěl, cítí radost a bolest ostatních, jako by to byla radost nebo bolest jeho vlastní. Dávejte lásku, dávejte ochranu, dejte sami sebe, můžete-li tím někomu pomoci. Čím více dáváte, tím více se vám vrací. Nechte proudit energii. 

Život je jako voda v dlani, nezadržitelně protéká mezi prsty a za okamžik budeš mít ruce prázdné. S každou promarněnou vteřinou ztrácíme vzácnou perlu a přitom nevíme jak dlouhý je náhrdelník našeho života.


Když je srdeční čakra nevyvážená nebo zablokovaná, může se projevovat např. takto:

 • Hořkost, zatrpklost

 • Odcizení nebo připoutanost

 • Smutek, osamění, deprese

 • Pasivní agresivita (i např. okusování nehtů)

 • Zpochybňování existence dobra, lásky

 • Krutost, nedostatek soucitu

 • Negativismus, fanatismus

 • Souzení, moralizování, hodnocení

 • Vyvolávání sporů, manipulace

 • Astma

 • Oběhový systém

 • Srdeční choroby

 • Infarkt

 • Ruce, nehty– zlomeniny, klouby rukou

 • Potřeba držet vše ve svých rukou

 • Chtivost, posedlost, fanatismus, narcismus, egoismus

 • Endokrinní žláza spojená se srdcem je brzlík, který zahajuje práci obranných sil těla při nemoci nebo zranění.

 • Na srdeční čakru jsou napojeny orgány v oblasti hrudního koše, srdce, plíce a také paže, kůže.


bottom of page