top of page

SMARAGDOVÁ TABULKA Jak nad, tak i pod

JAK NAD, TAK I POD


Je to jedna z okultních zásad.

Slovo okultní značí skrytý a zásad je prostě jen pravda. Dalo by se tedy v klidu říci, že je to skrytá pravda.


Skoro všechny „čarodějnice“ tato slova používají při otevírání a zavírání kruhu. Je to takové zpečetění. „Jak nad, tak i pod. Kouzlo je zpečetěno. Tak se staň.“

To je sice krásné, ale co to vlastně znamená?


Toto slovní spojení má kořeny v alchymii a slova pocházejí z jedné krásné, dalo by se říci, že výjimečné práce, která poskytuje vůbec první písemné informace o alchymii vůbec – a to ze Smaragdové tabulky.


Co to je ta Smaragdová tabulka? Jedná se o tabulku , která byla nalezena v jedné z pyramid v Gíze a byla nalezena Alexandrem Velikým.

Informace na tabulce vysvětlují především záhady týkající se čarodějnictví a byly vyryty do tabulky diamantem.


A co v tabulce je, jaký je její obsah?


Není pochyb, že , co je pod, projevuje se nad a co je nad, odpovídá tomu, co je pod.

Vše živé a neživé pochází z Jednoho, je to pouze záležitost přizpůsobení.

Otcem je Slunce, matkou měsíc. Vítr mu vdechl život a Země mu přitom asistovala.

Jedno je počátkem všeho na tomto světě.

Jeho síla je dokonalá a ve svých formách využívána na Zemi.

Zkus oddělit Zemi od Ohně, jemné od hrubého, lehce a s rozvahou zároveň - nemožné.

Povstává ze země k nebesům a k zemi se vrací. Tak nabírá sílu nad, i sílu pod. Jen díky ní dosáhneš věčnosti, opustí tě prázdnota.

Je to síla všech sil, ovládá i to nejjemnější, proniká tím nejtvrdším .

Malý svět vzniká jako prototyp toho velkého.

Je základem všeho, bez něho nic není.

Proto mě nazývají Hermes Trismegistus, znám všechny tři moudrosti světa.

Znám Slunce a jeho práci.

(moderní překlad pořídil: J.F.Ruska)


Na první pohled se zdá, že je to taková jedna velká hádanka, že? O čem , že to je vlastně řeč? Vše se točí pořád kolem toho „jednoho“. Jedno je myšlenka.

Jde tedy o realizaci myšlenek? V překladu totiž Hermes Trismegistus znamená třikrát větší moudrost.


Jen si představte bez ohledu na vaše náboženství nebo vaši víru následující slova.


Jak nad, tak i pod. Možná se někomu z vás bude více líbit jak v nebi, tak i na zemi. Nebo konstatování, že viditelné i neviditelné jsou projevem božského.

Všechno je jedno.


To co se děje přímo před vámi v materiálním světě, tak se děje i v tom neviditelném, světě a naopak. Neexistuje žádná dělící čára, která by byla schopna vysvětlit, co vládne vesmíru a co lidstvu.


Říká se, jsme Bůh a Bůh je v nás, materiální svět je projevem toho duchovního.

Kdysi i Einstein tehdy šokoval svět, když prohlásil, že energie a hmota jsou totéž.

A tím navázal na starodávné tajné učení.


Věda a spiritualita se ocitly najednou na stejné rovině, na stejné půdě.

Opět si lidstvo uvědomilo, že pro duchovní i materiální svět platí stejná pravidla a zákony. Že co je na jedné straně, je i na té druhé.


Takže milé čarodějky přiznejme si, že dnešní , moderní čarodějnictví je tedy, jen nové zpracování dávných myšlenek.


Jde o propojení starodávné okultní filozofie, lidových praktik nejrůznějších kultur a dávnou vírou, že Bůh je obojího pohlaví, jak žena , tak muž.


Ano, čarodějnictví přeci vzniklo daleko dřív než křesťanství a není to nic jiného, než nenásilný způsob víry. Nikoho nesoudí, nikoho neodsuzuje.


Někdo může být třeba zmaten, ale skutečné čarodějnictví znamená jak hledání pravdy a té pozitivní stránky v nás, tak nalezení vztahu k Bohům a Bohyním.


Zdroj. Čerpáno a zpracováno z Knihy stínů od Silver Raven Wolfbottom of page