top of page

Rozklad karet 2.-8.3.2020

Dobrý den milé ženy, zdravím vás.


Tento týden můžete očekávat materiální plodnost, štěstí. Bohatství a úspěch, majetek a uznání druhých.

Ale pozor ! Tam, kde pozemské štěstí narůstá, se umenšuje vnímání ducha. A pokud člověk zůstane dlouho zahleděn do materiální sféry bude dřív nebo později porušena působením duchovním.


A tak se honem rychle zamyslete v tomto období nad tím: Zda nežijete jednostranně? A hlavně neusněte!

Ale opět pozor! V tuto dobu bude důležité a je to taková rada karet: Využijte nabízené možnosti, ale neponechejte si ji!


Při dalším pohledu na toto období je zde vidět, že by bylo dobré mít na paměti, že bychom se měly všechny vrátit k práci na sobě , na vztazích, na komunikaci.

Dát si pozor i na to , aby se nic nepřehánělo, ať už ve smyslu požadavků nebo v plánování práce. A hlavně dejte pozor, abyste nebyly pohlceny okolním materiálním světem .


Obecně je to ale dobrá doba na to užívat si materiálního dostatku.


Pokud se podíváme jen na tu materiální stránku, tak zde karty hovoří o tom, že je to doba kdy budeme schopné dosáhnout dlouho očekávaného cíle. Kdy přijde na řadu štěstí v pracovních záležitostech.

Kdy se můžeme oprávněně radovat, ale právě i mít z té velké radosti i velké oči, jak se říká, a tak v návalu štěstí můžeme čekat, že přijdou tendence vzít na sebe více povinností, než budeme schopné unést.


Pokud se podíváme i na vztahovou část výkladu, pak je to o pocitu štěstí, jak rodinné tak manželské, přátelské.

Je to doba velmi příznivá ve spojení s dětmi, ať už s malými či velkými. U menších jde většinou o zdraví a s tím spojenou dobrou zprávu, u větších o studia, či finance, práce. Vždy jde o takové momentální štěstí.


Jen u přátelských vztahů dejte pozor na to, že není dobré příliš na ně spoléhat, nikoli proto, že by hrozila nějaká zrada od přátel, ale spíše budete mít sklony k tomu chtít po nich více, než je zdrávo.Pozor na to.


bottom of page