top of page

ROZDÍL MEZI DUCHOVNÍM A FYZICKÝM LÉČENÍM

Dobrý večer všem,

jistě jste již milé ženy slyšely jak o fyzickém léčení, tak i o duchovním léčení. To asi každá, ale ne všechny si umí pořádně představit, jaký je mezi nimi rozdíl. Dovolím si tedy malinko toto téma ujasnit.

Naše těla jsou složité systémy, které se samy dokážou léčit z mnoha problémů. Ale někdy mysl, tělo nebo duch potřebují naši vědomou akci, aby dosáhli uzdravení. Abychom udrželi naši fyzickou a duchovní pohodu ve špičkové kondici, musíme se někdy obrátit o pomoc na profesionální léčitele.

Stejně jako může nemoc postihnout člověka na různých úrovních, existují také různé typy uzdravení. Jaký je tedy rozdíl mezi duchovním uzdravením a fyzickým uzdravením?

Co je fyzické uzdravení?

Fyzické uzdravení je typ uzdravování, na který jste nejvíce zvyklé: kroky, které lékař navrhuje provést po provedení lékařské diagnostiky. Nejznámější typy nemocí přicházejí ve fyzických formách a vyžadují léky, ošetření, konzultace s odborníky nebo diagnostické postupy.

Tělo je spojeno s myslí a duchem a udržování těch dvou v jejich nejlepší možné formě pomůže také pro zdraví vašeho fyzického těla. Kromě toho, že chodíte k lékaři, jsou formy fyzického uzdravování také činnostmi, jako je zdravá strava, dostatek spánku a pravidelné cvičení.

Co je duchovní uzdravení?

Někdy se člověk může zdát fyzicky v pořádku, ale má problémy se svým duchem.

V dnešním rušném světě potřebuje každý uzdravení ducha a duše.

Existují studie o duchovnosti, které ukazují, že až 80 procent problémů v životě člověka může být spojeno s duchem; ne mysl a ne tělo.

Když se u člověka objeví problém v duchovní dimenzi, je třeba s tímto problémem zacházet jinak než ve fyzických podmínkách. To je místo, kde přichází na řadu duchovní a fyzické léčení.

Profesionální duchovní léčitelé používají své silné pozitivní energie k vyrovnání zdroje problému, například odstraněním stresu. Hlavní příčinou energetických poruch v těle je přítomnost negativních energií.

Zasahují do vašeho vlastního energetického pole a mohou způsobit blokování nebo narušení vitální životní síly protékající vaším tělem.

Pokud člověk bez energetických problémů dostane energetické uzdravení, jednoduše uvítá další pozitivní energie.


Rozdíl mezi duchovním a fyzickým uzdravováním spočívá v léčebných metodách a v tom, na co se zaměřují. Každý člověk na Zemi má ducha, který je součástí větší entity zvané duše. Naše mysl, tělo, duše a duch jsou navzájem propojeny. V důsledku toho by nerovnováha v jedné oblasti mohla rychle vést k problému v jiné oblasti. Možná jste slyšely ženy rčení, že všechno pochází z mysli nebo duše.

To nejsou prázdná slova, protože mnoho fyzických problémů má původ v našich myšlenkách a pohledu na život.

Podívejme se na příklad. Představte si někoho, kdo zažil emocionální trauma. Duše této osoby byla zaplavena negativními energiemi z traumatu a začala rozvíjet negativní myšlenky ve své mysli. Neustálé přemýšlení o negativních věcech může vést ke stresu, depresi a dokonce k fyzickým nemocem. Jakmile se problém projeví ve fyzickém těle, bude se člověk muset obrátit na pomoc lékaře.

Hlavní rozdíl mezi duchovním uzdravením a fyzickým uzdravením spočívá v tom, že fyzické uzdravování se často zabývá následky duchovního problému.

Lékařské nebo chirurgické ošetření pomáhá eliminovat poškození způsobené problémem, který má kořeny v duchovní dimenzi. Například pokud někdo trpí vysokým krevním tlakem, léky na jeho snížení se zabývají pouze symptomem, nikoli příčinou problému. Osoba by mohla krátkodobě pocítit úlevu, ale protože nebyla odstraněna hlavní příčina, existuje možnost návratu fyzických příznaků.

Duch se však může uzdravit, a pokud se okamžitě postaráte o svůj duchovní rozměr, vaše duše zůstane silná a nenechá vás překonat fyzický problém. Duchovní uzdravení je velmi důležité pro dosažení harmonie mezi tělem, myslí a duší.

Někdy jste příliš zaneprázdněné péčí o lidi kolem sebe, že zapomenete pečovat o své zdraví. Pozornost na své duchovní blaho je však pro vaše celkové zdraví zásadní. Pokud máte pocit, že vaše tělo vypadlo z rovnováhy, vyhledejte pomoc profesionálního duchovního léčitele.

Nyní, když jste pochopily holky rozdíl mezi duchovním uzdravením a fyzickým uzdravením, zkuste zaujmout holistický přístup k uzdravení a postarat se nejen o své tělo, ale také o svou mysl, ducha a duši.


(a více... zase příště )


Krásný den

vaše čaroda Ili


částečně použito zdroje: a-p-h.com


bottom of page