top of page

PŘELAĎME SE"Nemoc je jen špatná písnička“, říká ve své knize Hudba jinak Vlastimil Marek. Naše těla i naše buňky se denně doslova koupou v moři různých zvuků, vibrací, tónů, hlasů, slov našich vlastních i našich blízkých. Většinou tomu všemu nevěnujeme přílišnou pozornost. Ano, všechny tyto frekvence ovlivňují fungování našeho těla a zdraví našich buněk. Mluví se o kvalitním jídle, pravidelném cvičení, dobrém spánku, ale co zvučení a oživení těla hudbou a písněmi.

Bioakustika zjišťuje pomocí spektrální analýzy lidského hlasu, jaké frekvence našemu tělu chybí. Když tyto chybějící frekvence našemu tělu dodáme, navodíme zpět tělesnou a emoční rovnováhu. Základní myšlenkou bioakustiky je, že naše těla potřebují slyšet harmonické frekvence. Slyšíme-li píseň, tóny, slova, se kterými neladíme, výsledkem může být naše rozladěnost, pokud si neudržíme naši vnitřní radost a pohodu. Jedním z východisek je, že budeme více zpívat, znít. Doplníme si žádoucí frekvence našim vlastním hlasem a tělu postupně navrátíme rovnováhu.

Zní to jako utopie? Je znám příběh z minulého století z jednoho francouzského kláštera, ve kterém benediktini až 6 hodin denně zpívali. Když nový opat změnil denní řád života mnichů a přesvědčil je, že místo zpěvu se budou věnovat důležitějším činnostem, mniši začali být nezvykle unavení. A když po několika měsících, na podnět ušního specialisty a zvukového terapeuta dr. Tomatise, obnovili pravidelný několikahodinový zpěv, uzdravili se.Jsme-li v pohodě, náš hlas zní plně, zvučně, jasně. Naše uvolněné hlasivky mají vliv na náš emoční stav a obráceně. Jsme-li smutní, zníme přidušeně, nejasně, nevýrazně. Když slyšíme písničku, která se nám líbí, začneme se hýbat v jejím rytmu, pobrukujeme si ji, naše hlasivky se začnou ladit a celé naše tělo s nimi. Hned se cítíme lépe. Smutek, podrážděnost či otrávenost jsou ty tam.

Zněme, zpívejme, zvučme, budeme se cítit lépe a náš hlas bude znít jasně.

Jak na to, můžete milé Donny objevit na pátečním prožitkovém večeru se zpěvem a vůněmi Aroma Sound Healing, 17. září ve studiu Balance Plzeň.


Srdečně Vás zve

Ivana SakuraVíce na https://www.esencezeme.cz/index.php/akce/

https://youtu.be/P0nHybfzn4Q

bottom of page