top of page

Krční čakra - centrum očisty

5. čakra se v jazyku jógy nazývá VIŠUDHI a nachází se v oblasti krku. V překladu znamená viš = jedšuddhi = pročištění. V krční čakře se tedy nachází naše centrum očištění. Očista je naším cílem, komunikace naším zaměřením, mantra a vibrace zvuku naším prostředkem. Člověk soustředěný do této čakry bude rozhodný ve všech aspektech komunikace a potřebuje sebevyjádření. Základním principem této čakry je harmonizace.


Jejím úkolem je očišťovat tělo od jedovatých látek. Nejde však pouze o tělesnou rovinu, očista se týká i mysli a ducha. Potlačené problémy a nepříjemné zkušenosti, které jsme v životě „spolkli“ dále existují v našem podvědomí, a to až do té doby, než je znovu vyvoláme a pak pročistíme a vyřešíme. Projevem harmonizované 5. čakry je jasný hlas, dar řeči a zpěvu, vyvážené myšlení i city. Pokud jsme však ještě ve vývoji nedospěli tak daleko, může nám tato čakra způsobit i těžkosti. Při jejím zablokování nás přepadají pocity strachu, nesvobody a omezení a trpíme problémy se štítnou žlázou i s krční oblastí, fyzicky neodůvodněnými potížemi při polykání, zábranami při mluvení, nervozitou a trémou, staženým krkem. Také pokud naše činy nejsou vyvážené a v harmonii s okolím a sami se sebou, může být problém s imunitou, štítnou žlázou, člověk je vyčerpaný, nechce se už ničemu a nikomu bránit, nikoho vidět, s nikým mluvit.


Upřímná komunikace pomáhá vymezit hranice, vyjadřovat pocity, hledat kompromisy, místo boje je možné se domluvit. Člověk jako jediný má v přírodě dar rozvinuté řeči a kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Významní lidé z historie byli výbornými řečníky, uměli jasnou komunikací probudit srdce ostatních ke společnému konání. K daru řeči je potřebné ale rozvíjet dar naslouchání bez souzení a hodnocení.


Komunikace našeho vnitřního života s vnějším se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství, výtvarné umění, tanec ap.). Kreativita, která má sídlo ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker. můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru především schopnost sebereflexe.


Páté čakře ze smyslů přísluší sluch. Nasloucháním sami sobě objevíme vlastní úkol v životě. Poznáme, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí.
Když se pátá čakra během života nerozvíjí, nastává určité celkové "ztuhnutí". To znamená, že daný jedinec má úzce vymezený rámec bytí, uvnitř kterého tráví svůj život v neposlední řadě také proto, že za jedinou realitu považuje vnější svět.

bottom of page