top of page

Jak získat vnitřní rovnováhu a poznat svůj energetický typ?

Aktualizováno: 5. 8. 2020

Rovnováhu v životě hledá každý, obzvláště ten, kdo už prošel nějakou nemocí, nebo svízelnou životní situací. Cesta k rovnováze se nám daří, je-li mysl, tělo a duše v harmonii a naše jemná, vnitřní energie volně plyne. Kdykoliv se některá z těchto tří složek vychýlí, přirozený tok života se mění a ovlivňuje naši rovnováhu. Vibrační působení pomáhá tuto vnitřní energii uvádět do pohybu, aby mohla opět volně plynout. Vše, co se děje v jemné energii člověka, v jeho myšlenkách a emocích, se projevuje také prostřednictvím fyzického těla. Nemoci jsou oblastí vědomí, kde je něco v nepořádku. Něco se vychýlilo a je v nerovnováze. Ve chvíli, kde se taková věc začne projevovat ve fyzickém těle v podobě nemoci, je tato nerovnováha už velmi závažná. Platí to také obráceně, tedy že vnější skutečnosti ovlivňují naše vnitřní bytí - naše pocity a emoce.Naše mysl je jedním z nejmocnějších nástrojů, jaké existují, a přece jí zároveň rozumíme nejméně. Zda na nás budou vibrace působit pozitivně závisí jen na naší mysli. Mysl se v našem těle rozděluje podle jedné mé oblíbené jógové učitelky jménem Jaya Jaya Myra do dvou složek: na manas a indu. Manas se zabývá smyslovými vjemy, návyky, formováním a udržováním, zatímco Indu se zabývá intelektem, vnitřním rozlišováním a rozpouštěním vnitřní negativity. Aby to bylo v tomto ohledu jasnější, když budu psát “mysl” budu odkazovat na “manas” a když budu psát “indu” budu myslet na “intelekt a zkoumání sebe sama”. Ve chvíli, kdy se sami sebe ptáte: “Jsem tohle opravdu já nebo je to jen moje mysl?” budete dobře chápat rozlišování mezi Vámi, Vaší myslí a Vaším intelektem.


Máte-li bezprostřední zkušenost s tím, jak mocně Vás některé návyky ovládají, pak tomu také rozumíte. Například když se ráno probudím, potřebuji se hýbat, protáhnout se, jinak jsem celý den rozhozená. Někdo potřebuje hned po probuzení ze stejného důvodu kávu. Jiný se neobejde bez studené sprchy. Tento pocit nerovnováhy, když “něco neudělám a cítím se potom nesvůj” vychází z mysli. Tyto návyky, které jsem popsala většinou nejsou ani dobré, ani špatné, ale to, jak mě ovlivňuje a jak se potom cítím celý den, je skvělý příklad mysli, která si na něco zvykla (můžeme to pojmenovat jako závislost).

Manas ovládá vědomou část života, instinktivní já a podvědomou mysl, která ukládá emoce a smyslové vjemy. To je aspekt mysli, který má vzorce a návyky. Podívejme se na to, jak nám to prospívá a jak nás to brzdí. Když v životě myslíme a jednáme, vědomé a nevědomé vzorce ovlivňují to, jak se rozhodneme jednat, jak žijeme a jak reagujeme na všechny životní situace. Avšak my si uvědomujeme pouze to, co se děje ve vědomé části mysli. Naše podvědomá část jedná bez nás, aniž si to vůbec uvědomujeme. Proto je také “pod-vědomá”, tedy pod prahem vnímání “vědomé” mysli. Mysl je mocný nástroj, který udělá to, co má podle svého programu, abychom byli ochráněni, abychom se cítili dobře. Naše minulé zkušenosti naprogramovali Manas, jak se má chovat, jak má reagovat. Pro toho, kdo je ukázněný, pozitivní a jde životem vždy o krok napřed, je manas výtečný pomocník. Když se ale někdo např. neustále cítí nešťatný, nakonec si tento pocit najde cestu do jeho podvědomé mysli a pociťování neštěstí se mu stane “normou”. Aby pak takový člověk mohl být šťastný, musí vynaložit soustavné a vědomé úsilí, aby svou situaci a mysl změnil. To, na co zaměříme svou pozornost se stává nakonec naší realitou. A manas moc dobří ví proč.


To, co ovládá naši schopnost tvořit a schopnost rozpouštět, je intelekt. Když se indu zaměří navenek, vytváří skvělé věci a myšlenky. Když se zaměří dovnitř, ovládá proces, při kterém se rozpouštějí myšlenkové formy uložené v manasu. Jak to funguje je téma na knihu a doporučuji třeba Vibrační léčení od Jaya Jaya Myra od nakladatelství Pragma. Když se zaměříme na to hlavní, intelekt zaměřený dovnitř k jádru vlastního já schopen rozlišovat duši od myšlenkových forem, které vytvořil manas. Indu vnáší do uložených vjemů manasu perspektivu a tím umožňuje uvědomit si návyky a nebo tendence k návykům, které si utváříme. A když si je zvědomíme, teprve potom na nich můžeme začít pracovat. A k té práci je potřeba vůle, vytrvalost, znalosti různých technik.


Možná si při čtení těchto řádků říkáte, proč o tom píšu tolik podrobností? Protože mysli je v naší kultuře přikládán nejvyšší význam. Ale jen málokdo s ní v naší společnosti vědomě pracuje. Mysl je důležitá součást triády mysl, tělo a duše. V naší kultuře je mnohem více přikládán význam péči o tělo. To jak vypadáme na povrchu. A nemoce přitom začínají v mysli, tam se začíná hromadit a stagnovat energie. Hlava ovlivňuje naši schopnost být zdravý nebo nemoci podlehnout. Máme to nyní v živé paměti, jak strach vstupuje přes informace, které zpracuje manas. Nemoc začíná uvnitř nás. Rakovinou, chronickou nemocí nebo poruchou autoimunitního systému se od nikoho nenakazíme. Třeba můžeme chytit bacil nebo vir, ale to se stane jen v případě, že jsme náchylní k jejich specifické energetické frekvenci.


Pokud je tělo, mysl a duše v rovnováze a pokud jeho složky pracují v harmonii, vnější podněty ve formě nemoci se v těle neusadí. Mysl umí zhustit zkušenosti do myšlenkových forem, když se nechává energie volně proudit a stejně tak je schopná provádět veliké věci, které jsou nad rámec pochopení vědou. Jak je možné například, že někteří lidé mají fotografickou paměť? S myslí se dá velmi dobře pracovat nejrůznějšími technikami – od meditací, přes vibrace zvukové až po dnes stále populárnější mindfulness (například rozvoj všímavosti). Na svých lekcích jógy slyším čím dále častěji o pozitivních změnách svých praktikujících v jejich reálném životě. Časem přichází většina stále více na chuť meditacím a vědomé práci s hlavou, k takzvané pravidelné duševní hygieně.


Klademe-li důraz na životní rovnováhu, pak je dobré zabývat se také svým temperamentem, živly a konstitucí těla a podle toho si vybírat vhodnou práci, sport, partnera, druh odpočinku... Podle indické ajurvédy rozdělujeme ve zkrácené verzi typy temperamentu takto:


1. Temperament Sattva – tito jedinci se snaží mít jasno v pojmech, vše intelektuálně chápat a celkově vnímat život v širším celku. Mají sklon k vizionářskému či idealistickému přístupu k životu. Sattva se týká harmonie a míru. Lidé s touto dispozicí kolem sebe šíří energii lehkosti, otevřenosti a hlubokého charakteru. Tento pocit vytváří převaha vzdušného a éterického živlu. Tito lié opravdu vědí, jak dobře nakládat se svou energií, jsou zasnění a jakoby z jiného světa. Ale ne všichni opravdu vědí, jak si vést co nejlépe. Jestliže neuvedou svou energii do rovnováhy, může se stát, že budou pokládáni za horlivce, kteří šíří své názory s nadšením, ale že jimi mohou spíše ublížit nebo být ostatním pro smích. Kdo neumí s touto energií pracovat, může mít problémy také s egem.


2. Temperament Radžas – tito lidé mají intenzivní záměr a také oheň. Člověk s tímto temperamentem bude vědět co chce a bude ochoten pro to také něco udělat. Protože radžas se vztahuje k charismatu, k rozvaze a k charakteru, bývají tito lidé vůdci nebo alespoň v jeho společnosti. Jdou vpředu, zatímco ostatní jim budou radit. Aktivisté a lidé, kteří opravdu chtějí něco dokázat, budou mít temperament se silnou radžasickou dispozicí. Oheň a radžas vytvářejí tlak na mysl a tělo, takže se jim daří v tomto prostředí. Umí na sebe upoutat pozornost, ovšem jak v dobrém, tak ve zlém. Mohou být v negativním provedení až hrubí, arogantní a sebestřední.


3. Temperament Tamas – lidé s těmito sklony budou nejlepší v oblastech řízení, protože mají tendenci orientovat se do nejmenších podrobností. Mají dobré organizační schopnosti a dovedou vykonávat několik úkolů současně. Tito lidé vědí, jak se strategicky chopit iniciativy, jakmile se nějaká vytvoří a jak vybudovat solidní základy, na kterých je možné věci zakotvit. Nejsou stavěni na to, aby mařili svůj čas, protože budování pevných základů vyžaduje pilnou a soustavnou práci směřující k cíli. Tito lidé jsou vzhledem ke své ukotvené povaze vynikající poradci a průvodci. Stojí oběma nohama pevně na zemi, jsou zakotveni, ale pokud mají této energie až příliš, může jim způsobovat netečnost. Uvést takové netečné lidi do pohybu prospěšným směrem je pak nesmírně nesnadné. Mají v takovém případě sklon k lajdáctví a životu ve zmatcích, neví čemu se věnovat, jsou přesyceni netečnou činností bez opravdového zápalu a radosti ze života.


Fyzické tělo je nejhustší forma jemné energie, jaká existuje. Je to projevení všech spojených energií, které v sobě člověk nosí. Tělo samo si vlastně můžeme představovat jako hustší formu energie všeho, co je přirozeně mnohem jemnější. Podle fyzického těla poznáme temperament, ale je to také tak, že temperament stavbu těla určuje. Temperament je vrozený a určuje to, jak je v reálném těle používán. Jestliže tělo dospěje do stavu rovnováhy, je možné měnit způsob, jak naše fyzické tělo vypadá. Tělesný typ jako takový se nezmění, ale může se změnit způsob “jak se tělo nosí”. Například nadměrný tuk v oblasti břicha může ukazovat na jistou charakterovou měkkost a na nedostek síly vůle či zacílení v psychice. V oblasti našeho pupku se nachází ohnivý živel a je-li tento živel pevný a silný, je-li v rovnováze, bude silné a bytelné také trávení. Síla vůle bude veliká, oheň souvisí s radžas a s pohybem. Nadměrné přibývání na váze je způsobeno přílišnou hojností energie tammas. Jestliže oheň bude dobře pracovat s radžas, tak bude oblast břicha bez nadbytečných zásob. Kdykoli se vědomí nějaké konkrétní oblasti dostane mimo rovnováhu, bude mít odpovídající část těla nějaké problémy.


Porozumět sám sobě, své mysli a esenci svého těla / své bytosti, to je základ pro to, abychom mohli vědomě pracovat na své rovnováze a tím na svém zdraví. Na individuálních hodinách jógy nabízím ucelený program na míru, který sestavuji na klíč každému, kdo má zájem vědomě pracovat na své rovnováze. Léčení totiž přichází zevnitř. Pochopit tuto věc je pravděpodobně pro všechny to nejdůležitější. I kdybyste byli ten největší léčitel na světě, nebudete moci vyléčit každého, kdo k Vám přijde.

a je jen na nás, zda se budeme držet své nemoci a nebo svobodnou vůlí budeme zdraví a šťastní.

bottom of page