top of page

Hlava, srdce, oko - člověk jako symbol světa

Čtu si teď takovou zajímavou knížku "Symboly a jak jim rozumět" o smyslu znaků a znamení od Henryho Reeda, Phd. A hodně mě zaujala kapitola o tom, že člověk je symbol světa.


Celý svět včetně lidských bytostí je zrozen z obrazů mysli Tvůrce. Všechno v našem světě nese nějakou "značku svého výrobce". A jako odraz Tvůrce je svět dost veliký a pestrý. Bible vyjadřuje, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Když tedy studujeme člověka, můžeme odhalit pravdy o Vesmíru.


Když si představíte sami sebe, jak stojíte mírně rozkročení s nohama pevně na zemi a s rukama od těla a chvíli budete jen tiše pozorovat, jaké vnitřní prožitky přijdou? Zkuste si to sami, až budete venku na procházce, právě teď, v tomto příjemném jarním období je to ideální čas na takový test.


Ve svém nitru například můžete pociťovat živost, která umožní lépe pochopit, že i vše kolem nás je živé. Ale z čeho ten vnitřní pocit vlastně vzniká? Vnímáme pohyb, vnímáme dýchání...někdo nebo něco vyvolává pohyb a v něm je život! Je snadné vcítit se do představy, že dech je zrcadlem větru a že je to oživující duch. Když tohle všechno v sobě vědomě zpracujeme, můžeme mít pocity jednoty se vším ostatním, pocit, že jsme spolutvůrci všeho kolem nás. Pocit z dechu vnímám tak, že všichni jsme jedno. Jeden vydechuje a druhý to vdechuje. Jsme na sobě závislí, jsme propojení tak úzce, že nyní si to intenzivně uvědomujeme naprosto všichni.


A co dál uvnitř sebe ještě cítíme? Svůj tep a svou krev, srdce, které je ústřední pumpou této energie. Tedy stejně jako slunce, které na nás svítí a hřeje nás. Toto teplo by se dalo brát jako palivo, stějně jako sluneční záření. Srdce je centrem našeho těla a propojuje nebe a zemi, je středem kříže. Jedním ze symbolických rozměrů nejen mayského a aztéckého náboženského života. A protože jsem Mexiko v lednu navštívila, tak mě kultura mayů zatím stále velmi baví studovat. Bylo u nich silně uctíváno slunce, jemuž se obětovala srdce lidských obětí. Energie srdce se měla stát výživou pro slunce. Setkání srdce se sluncem se odehrávalo ve středu kříže, který tvořil půdorys pyramidy, a to v každém svém patře až k tomu nejvyššímu, nejblíže k nebi. Tam se nebe a země protínaly a tam se odehrávala výměna energie mezi srdcem a sluncem.


Část symbolické síly srdce vyplývá i z toho, že spojuje protiklady. Nejen nebe a zemi, ducha a hmotu, ale také lásku a nenávist, radost a smutek, blízké a vzdálené. Slunce a vítr jsou pro život stejně nezbytné jako srdce a plíce. Tvoření samo však vychází ze vztahu. Podejte ruku světu a začnete měnit věci. Rukama se dotýkáme, manipulujeme, tvoříme, komunikujeme, dáváme znamení, konejšíme, ale i ubližujeme...Ruce používáme patrně víc než kteroukoliv jinou část těla a mají tedy mnoho symbolických funkcí. Malby v pravěkých jeskyních dokládají, jak oblíbené byly podpisy pomocí otisku ruky.


Jedním ze známých symbolů ruky je HAMSA (ruka Fátimy nebo též ruka Marie) - obraz dlaně pravé ruky, otevřené tak, jako by šlo o ruku shůry. Má symbolické významy jako je ochrana, štěstí, vyvolení a podobně. Dlaně máme dvě, jako máme dvě paže a dvě nohy, dvě chodidla, dvě oči, dvě uši... Jedno může být dominantnější, ale v životě také občas musíme dopřát vyjádření i tomu druhému z dvojice. Mnoho gest rukou má symbolický význam. A můžeme si položit otázku: "Beru věci do vlastních rukou?" nebo "Dávám od toho ruce pryč." nebo "Rád přiložím ruku k dílu." a taky "Nedá mi to pokoj, dokud nebude ruka v rukávu.". Někdy mívá dlaň na sobě oko, což dává symbolu dramatičnost. S přidaným okem dostáváme obzvlášť bdělého ochránce a průvodce. Ovšem vševidoucí oko může také vyvolávat strach a obavy, možná na někoho může působit jako "zlé oko, sledující a čekající na svou příležitost".


Zajímavý myšlenkový experiment je představit si speciální videokameru, která by zaznamenávala každý náš okamžik - jak vnitřní prožitky, tak vnější jednání. Většině lidí je taková představa nepříjemná a když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že nepříjemné pocity vznikají z toho, že sami sebe soudíme. Vždyť i Adam a Eva po kousnutí do jablka si uvědomili své já jako něco odděleného od okolí a s tím přišlo vědomí dobra a zla a souzení.


Symboly jsou všude kolem nás. Můžeme je pozorovat a vnímat jak na nás působí. Zkuste si toho kolem sebe teď více všímat. Symboly které uvidíte jsou zprávy určené právě teď, právě Vám.

<