top of page

Byl den, kdy Bali přestalo existovat na mapě světa

Každoročně se na Bali slaví DEN TICHA, neboli balijský nový rok NYEPI. Ten letos dle balijského kalendáře připadl na neděli 14.března. Tento den v podstatě vypadá tak, jako by celý ostrov Bali přestal na chvíli existovat. Je to veliká zajímavost a unikátnost, která se tak nějak svým způsobem pojí ke dnešní době.

Tento největší balijský svátek, takzvaný Den ticha a klidu, je zároveň hinduistický Nový rok. Připadá na první březnové novoluní, proto se toto datum každoročně mění. Balijský kalendář je zcela jiný, tvoří ho 6 měsíců a má celkem 210 dní. Balijci si zakládají na dodržování svých náboženských tradic, úctu bohům a démonům projevují na každém kroku.


NYEPI je dnem půstu a vnitřního klidu Balijci věří, že v tento den nad ostrovem krouží zlí démoni a duchové a pokud by někoho na ostrově uviděli, usídlili by se na něm. Proto je během tohoto svátku zakázané vycházení ven. Všichni místní, včetně turistů, musí zůstat doma a také je i za běžného provozu bez pandemie uzavřeno mezinárodní letiště. Je dokonce zakázáno rozdělávat oheň a používat elektřinu, takže se v podstatě nesmí ani vařit nebo koukat na televizi. Zakázané je také pití alkoholu a jakákoliv zábava. Den je určený pro ticho, klid, instrospekci a meditaci. Tomuto krásnému a významnému svátku předchází celá řada příprav a opatření, do kterého se opět zapojuje celý ostrov. Řada místních rodin provádí čištění domácností, jezdí na pobřeží k moři, kde provádí očistné ceremonie. Do této kompletní očisty spojené s příchodem nového roku se zapojují i celé komunity. Sváteční den je pro mnohé jistým znovuzrozením. Jak zajímavý a mocný svátek tento den představuje. V mnoha ohledech je balijská kultura veliká studna zajímavostí.

A proč o tom vlastně píšu... Je pravdou, že přesně tento den jsem si na Bali přála vždy zažít ve své plné kráse. Paradoxně, nyní už tu potřebu nemám, cítím se, jako bychom Nyepi slavili s Balijci vlastně tak trochu také. I tak se dá nahlížet na současnou dobu, která nám dává báječný prostor pro nás samotné a naše vnitřní pravdy. Pro ticho a klid v nás. Děkujme, že máme tuto možnost. A ať i my vyjdeme po tom všem jako znovuzrození. A až se nám Bali opět otevře, pojedeme si pro svěží inspiraci rovnou tam. Když se budete chtít přidat, dejte mi vědět nebo si vyberte některou z cest www.essenceforlife.cz

bottom of page