top of page

Šťahlavské varhany

Ve čtvrtek jsme měli ve Šťáhlavech další krásný koncert v našem Barokním kostele.

Koncerty zde pořádané jsou na podporu Šťáhlavských varhan.
Čím jsou varhany v místním kostelu zvláštní?


Sestrojil je roku 1856 Ferdinand Guth z Čisté, mistr varhanář z 5. generace slavného rodu Guthů, který za svou éru vytvořil desítky varhan po celých Čechách. Bohužel většina těchto nástrojů se do dnešní doby nedochovala v původním stavu (proběhly násilné přestavby), případně již zcela neexistují. Naštěstí ve Šťáhlavech unikly kovové píšťaly jak drancování během válek, tak i větší snaze o jejich modernizaci. Máme tedy možnost zachovat budoucím generacím „typické guthovské varhany“.

Šťáhlavský pěvecký sbor a studenti Církevního gymnázia bojují o záchranu šťáhlavských varhan v kostele sv. Vojtěcha. Pořádají benefiční koncerty přímo v kostele a informují veřejnost o zoufalém stavu vzácného a krásného nástroje, který je rozežírán červotočem i plísní. Kvůli netěsnosti spojů nefungují některé manuály, většina píšťal je rozladěna.

Díky podpoře Plzeňského kraje (poskytují až 80 % peněz k opravě) je záchrana varhan na dosah. Podpořit dobrou myšlenku můžete ideálně návštěvou benefičního koncertu nebo příspěvkem na následujícím účtu : Číslo bankovního účtu: 90034-725700389/0800