top of page

ČARODĚJNÝ SVÁTEK MABON

MABON - podzimní rovnodennost aneb malý svátek čarodějnic


Všechny Vás moc zdravím.


Dnešní článek se bude nést ve znamení podzimní rovnodennosti, 23.9.2022, kdy v rámci kola roku čarodějnice, je podzimní rovnodennost jedním ze svátků, které se slaví a říká se mu Mabon.


Hlavním tématem Mabonu je zcela jistě „Poděkování“. Mabon je takovým “ Dnem díkůvzdání čarodějnice“.


Tento svátek je pojmenován podle boha velšské mytologie Mabona.
Je zde další bod dokonalé rovnováhy na cestě kolem Kola roku, jehož protějškem je Ostara neboli Jarní rovnodennost.


Noc a den jsou opět stejně dlouhé a v dokonalé rovnováze - temné a světlé, mužské a ženské, vnitřní a vnější, vše v rovnováze.

Ale, opět jsme na prahu přechodu a od této chvíle začíná rok ubývat a tma začíná porážet světlo.


Cyklus přírodního světa se blíží k dokončení, síla Slunce ubývá a od této chvíle se noci prodlužují a dny jsou kratší a chladnější.


Míza stromů se vrací zpět ke kořenům hluboko v zemi a mění letní zelenou na oheň podzimu, v planoucí červenou, pomerančovou a zlatou.

Vracíme se do tmy, odkud jsme přišli.


Mabon je tedy slavnost a také čas odpočinku po sklizni. Pokud jde o životní cestu , je to okamžik sklizně toho, co jsme zaseli. Je čas dokončit projekty, vyjasnit si a pustit to, co již nechceme nebo nepotřebujeme. Připravujeme na sestup, aby zima mohla nabídnout čas na přemýšlení a mír.

Je čas zasadit semínka nových myšlenek a nadějí, které budou ležet spící, ale živené ve tmě, až do návratu jara.


Symboly


Roh hojnosti

Roh hojnosti, je pro Mabon tradičním symbolem. Je to nádherný symbol pro bohatství sklizně a je krásně vyváženým symbolem, který je mužský (falický) i ženský (dutý a vnímavý).


Jablko

Jablko je symbolem ovocné sklizně. Jablko výrazně figuruje v mnoha posvátných tradicích. Je symbolem života a nesmrtelnosti, uzdravení, obnovy, regenerace a celistvosti . Je spojeno s krásou, dlouhým životem a obnoveným mládím. Pro pohany obsahuje jablko „tajemství“.


Nakrojte jablko na šířku a odhalí pentagram obsahující semena. Je to velmi oblíbený symbol pohanství.


Pentagram -Pět bodů představuje prvky Země, Vzduch, Oheň, Voda s Duchem nahoře, a tedy také směry Východu, Jihu, Západu, Severu a Uvnitř.


Kruh kolem pentagramu představuje věčný kruh/koloběh života a přírody a celistvosti. Při rituálech a obřadech pentagram odpovídá elementu Země. Věří se, že je ochranou před zlem pro osobu i domov, nosí se jako amulet nebo slouží k ochraně vchodů do domu okny a dveřmi.


Barvy Mabonu

Od zelené po červenou, oranžovou, žlutou, hnědou a zlatou.


Mabonský oltář

Váš oltář by měl být ozdoben do těch nejlepších produktů, jaké můžete najít na polích, v lese, na trhu, na zahradě i ve volné přírodě.


Jablka, hrušky, švestky, trnky, šípky, bezinky, ostružiny, bobule hlohu, možnosti jsou velké. Pokud sbíráte z přírody, nebuďte chamtiví - vždy nechte ptákům a malým tvorům dostatek ovoce a bobulí.


Vytvořte venkovní svatyni pro duchy přírody jako poděkování za odměnu, kterou pomáhají poskytovat. Nechte jim jednu z každé květiny, ovoce a zeleniny, kterou máte, jako dárek.


Velký svátek díkůvzdání.

Uspořádejte hostinu pro přátele a rodinu s použitím co největšího množství ovoce a zeleniny, místně vypěstovaného.


Jděte na procházku.

Vydejte se na procházku a nasbírejte co nejvíce divoké hojnosti přírody, přičemž respektujte potřebu ponechat dost pro všechny ostatní, včetně přírodních duchů. Najdete divoké švestky, trnky, šípky, bezinky, ostružiny, bobule hlohu a další. Pamatujte, že ovoce je nositelem vzácného semene.


Dokončení.

Už nyní plno z nás myslí na jaro, jako na čas vyklízení, ale nyní je ideální čas na dokončení nedokončených projektů a vyčištění vašeho domova od nežádoucích věcí.

Vyhodnoťte i třeba svou duchovní praxi - připojujete se k sobě? K Zemi? K vyšším světům?

Co můžete udělat pro posílení těchto spojení, jak jít hlouběji a být moudřejší?


Přemýšlejte o tom prosím. Já jsem velmi vděčná za svoji rodinu a přátele, a jsem opravdu vděčná za všechny z vás, které jsem měla to štěstí poznat a setkat se s vámi.


Nechť máte všichni velmi radostný svátek rovnodennosti - Mabon.

Hodně štěstí!

Vaše čaroda

Ili

zdroj: částečně Kniha stínů .S.R.WOLF, částečně godessandgreenman.com, art: Bonny Hut

bottom of page