top of page

Čarodějný BELTANE

BELTANE - NOC Z 30. DUBNA NA 1. KVĚTNA

Beltane je velký čarodějný svátek a slaví se ohněm, hodováním, tancem kolem máje a je v něm spousta sexuální energie.


Tento sabat je časem posvátné plodnosti. Bohyně a Bůh provádějí velký obřad, posvátnou sexualitu, díky čemuž je země svěží a zelená.


Protože májky představují falický symbol, jsou vztyčeny do země a tančí se kolem, aby se oslavil mužský aspekt sabatu.Při oslavách se pak často používá i kotlík, který symbolizuje lůno bohyně.


Beltane je také dobou, kdy je závoj mezi světy tenký, což umožňuje věštění a to hlavně za pomoci a pod vedením přírodních duchů.


V tuto magickou noc podle mýtů získávaly čarodějnice velkou moc a sílu. Proto lidé zapalovali ohně, na ochranu před nimi, protože se věřilo, že oheň jako takový zažene všechny temné bytosti a tudíž nebudou moci nikomu škodit.Moc elfů a skřítků v tuto dobu roste a svého vrcholu dosáhne za letního slunovratu.

Je to čas pro velkou magii a pro zakládání lesních nebo zahradních svatyní.

Je to čas lásky, spojení muže a ženy, čas pro zásnuby.


Tančí se a skáče přes košťata, oheň i rostliny, abychom si zajistili dobrou úrodu.


Výzdoba: májka, zdobené větve, květiny, věnce, šeřík

Barvy: červená, růžová, bílá, zelená

Rituál: tance, večírek pod širým nebemIllustrations by John Russell

bottom of page